OWBO Cursus van GBD Calamari

De Groninger Biologen Duikvereniging GBD Calamari geeft zoals elk jaar

weer de OnderWater Biologie Opleiding (OWBO). Deze opleiding is
bedoeld voor duikers die graag wat meer zouden willen weten over het
Nederlandse onderwaterleven. De cursus zal plaatsvinden op elke
donderdagavond tussen 14 januari en 18 maart vanaf 19:30 tot ongeveer
21:30 op het Zerniketerrein in Groningen. In totaal zullen er 11
lezingen gegeven worden over het onderwaterleven op deze donderdagen.
Daarnaast wordt er een duikweekend georganiseerd in het weekend van 13
tot 15 mei waarbij de geleerde kennis kan worden toegepast, meer
specialistische lezingen gegeven worden en cursisten kunnen duiken met
kenners van de onderwaterbiologie.

Deze cursus is bedoeld om een basis te krijgen in de biologie, de
algemene soortgroepen en kenmerken hiervan te leren kennen en het
leren determineren van onbekende soorten. De cursus zal worden gegeven
door verscheidene mensen, van biologiestudenten tot biologieleraren en
mensen die betrokken zijn bij instanties als zeehondencréche
Pieterburen en stichting Anemoon. Tijdens de lessen zorgen we voor een
verscheidenheid aan materiaal zoals stereo-microscopen en verzamelde
exemplaren van soorten die je in Zeeland kunt tegenkomen.
Aan het einde van deze cursus is het mogelijk om de specialty
Onderwaterbiologie te halen. Hiervoor wordt aan de cursist gevraagd
een klein onderzoekje te verrichten tijdens een duik. Hierbij kun je
uitgebreid begeleid worden door de organisatoren van de cursus.

Ook voor niet-duikers is deze cursus interessant: we vertellen van
alles over het onderwaterleven, en een groot deel hiervan is met laag
water ook in Zeeland waar te nemen. Tijdens het kamp zal naast de
lezingen een excursie stenen keren zijn, en tijdens de duikmomenten is
er de gelegenheid om te snorkelen.
Voor de kosten, locatie en data verwijzen we naar de poster in de
bijlage. Geïnteresseerden kunnen voor vragen of opgave mailen naar
biologie@gbdcalamari.nl Opgave kan tot 1 januari. Na opgave volgt
extra informatie.