Historie

HYDROFIEL IS NIET ZOMAAR EEN DUIKCLUB

Voor waterminnend Groningen en omstreken was 22 februari 1995 een gedenkwaardige dag. In plaats van kantoorsmoking, bekrachtigde de notaris onder water de oprichting van “Duikvereniging Hydrofiel Groningen” (hierna kortweg Hydrofiel). Hij deed dat door zijn handtekening te plaatsen op een ‘contract’. Het was het begin van het bestaan van een inmiddels door de wol geverfde duikvereniging. Hoe is het zover gekomen? Wat heeft die vereniging gedaan en gemaakt tot wat ze nu is? Een korte terugblik die zal laten zien dat Hydrofiel een duikvereniging is met een unieke identiteit en dynamiek.

HYDROFIELS VROEGSTE BEGIN

Het begon allemaal rond de toen net geopende duikschool / -winkel, “De Tuimelaar” aan de A-weg in Groningen. Daar nam een aantal enthousiaste duikers het initiatief een vereniging op te richten. Uit die begintijd zijn nog altijd actieve leden overgebleven in de vereniging.

HYDROFIEL WIL LATEN DUIKEN

Het was iedereen direct duidelijk wat toekomstige Hydrofielers binnen de vereniging moesten vinden en moest binden. “Hydrofiel laat duiken”, was en is nog altijd het motto. Zo heeft Duikvereniging Hydrofiel nooit duikers opgeleid maar wel geholpen en gestimuleerd te duiken. In de beginjaren van de nog kleine vereniging waren die duiken vooral het initiatief van de eerste leden die informeel anderen uitnodigden mee te gaan. Omdat voor hen natuur en ontspanning in de duik belangrijk waren werd dit al snel een rode draad. Zo bouwde Hydrofiel een geheel eigen en nooit meer veranderd, karakter op. Een identiteit waarin competitie en macho-gedrag ontbraken en waar vrijheid en onderling respect overheersten.

HYDROFIEL GROEIT OP

Hydrofiel groeide snel uit. Misschien juist wel omdat er geen les gegeven werd. Haar gemoedelijke cultuur drong overal binnen de vereniging door, zoals in de zwemtrainingen en het verenigingsblad die platforms werden voor de continue sfeer van gezelligheid waarin “niets moet, maar alles mag” (binnen de normale veiligheidsregels). De trainingen varieerden tussen enerzijds creatief en anderzijds serieus. Altijd bleef er ruimte voor gezelligheid. De “Hydrofolio”, het verenigingsblad dat vanaf het begin zes maal per jaar verscheen totdat deze website haar plaats in nam (2015), weerspiegelde die in de vorm van bijna uitsluitend door de leden zelf gemaakte bijdragen. Een traditie die we in de website voortzetten.

HYDROFIELERS SLAAN HUN VLEUGELS UIT

Al vlot werden bestuur en organisatie van de vereniging professioneler, om het groeiende ledenaantal te begeleiden. De buitenduiken werden nu gepland op een jaarrooster. Duikleiders gingen een coördinerende en begeleidende rol vervullen en er kwamen EHBO- en zuurstofkoffers. Die zijn eigenlijk zoiets als een verzekering waar je voor hoopt ze nooit nodig te hebben: behoudens voor het gebruik van enkele pleisters en oefening zijn ze nooit echt nodig geweest.

Ondanks de voortgaande professionalisering in de organisatie van Hydrofiel bleven de vrijheid, gelijkheid, openheid en dynamiek binnen de vereniging opvallend. Als vanzelf kwamen daar uiteenlopende activiteiten uit voort. Ook duikreizen begonnen te inspireren. Waren dit eerst nog de reizen van de Tuimelaar, weldra organiseerde Hydrofiel haar eigen verenigingsreizen. Eerst een dag maar al snel lange weekenden en hele vakantieweken. Zeeland, Denemarken en Egypte horen tot de meest bezochte bestemmingen. Fotografie en film onder water leidde in 2000 tot de oprichting van een Foto en Film Team dat in de vereniging een brede rol ging spelen met fototrainingen, fotopresentaties en andere.

HYDROFIEL GELOOFT IN “VOOR WAT HOORT WAT”!

Het ging goed met de vereniging maar het bestuur realiseerde zich dat de club slechts zo actief, ondernemend en dynamisch kon zijn zoals de leden zelf willen zijn. Zij verdienen het periodiek beloond moet worden wat zowel een blijk van waardering als een feitelijke beloning is. Omdat actieve leden het waard zijn geïnspireerd en behouden te blijven voor de vereniging. Ook dat is een stukje cultuur waarin Hydrofiel zich onderscheidt van vele andere verenigingen. Hiervoor werd onder andere de jaarlijkse “Kaderdag” in het leven geroepen.

In bijna ditzelfde kader noem ik de sinds 2000 jaarlijks bijna vijf winteravonden waarop leden en vaak ook externe sprekers aan water- en duiken gerelateerde presentaties houden. Lezingen of soms ook actieve excursies overdag. Activiteiten en dynamiek zoals deze smeedden Hydrofiel tot een unieke en hechte vereniging. Bovendien stelden al die activiteiten de leden in staat een steeds bredere kennis en ervaring op te doen rond water en duiken.

HYDROFIEL BOUWT AAN RELATIES

Misschien wel verrassend belemmerde die hechtheid en interne drukte Hydrofiel er niet van toegankelijk te blijven, waar nieuwe relaties en activiteiten uit voortkwamen. Zo nam Hydrofiel het initiatief tot samenwerking met andere verenigingen in de daarvoor opgerichte stichting Aquafiel. Maar nog opvallender initiatieven waren samenwerkingen met externe instanties wat Hydrofiel soms in het nieuws plaatste. Zo had Hydrofiel zowel in 1997 als 1999 een belangrijke rol in de totstandkoming van de landelijke “Duik Holland Schoon”. Daarvan was die van 1999, in de eigen stad en met een eigen coverband, wel de meest in het oog springend. Ook was het Hydrofiel die het verloren loodzware, anker van het vlaggenschip van Groningen de “Voorwaarts voorwaarts” opdook. En die na de Noorderzon activiteiten van 2003 de vijver tussen de Kruis- en Leliesingel weer schoon maakte.

Van andere orde was dat Hydrofiel in overleg met de Stichting Natuurmonumenten vanaf 2005 als een van de weinige verenigingen mocht blijven duiken in de Piccardthofplas. In ruil voor voortzetting van al begonnen inventarisatie van wat er daar leeft in, en gebeurt. Bovendien noem ik hier nog onze reeks van tien jaarlijkse onderwateravonden vanaf 1997. Voor heel noord Nederland nodigde Hydrofiel hiervoor jaarlijks een landelijk bekende onderwaterfotograaf uit voor lezing.

HYDROFIEL EERT WIE ERE TOEKOMT!

Inmiddels heeft de Algemene Ledenvergadering de eerste ereleden van Hydrofiel aangewezen, wat veelzeggend is over zowel die leden als de rijpheid van de vereniging. Toch is dit nog maar een greep uit de rijke historie van Hydrofiel. Ik ben er van overtuigd dat alleen al deze greep uit onze historie zien laat dat “Duikvereniging Hydrofiel Groningen” in het landschap van duikverenigingen niet zomaar een clubje maar een unieke vereniging is. Een vereniging waar duiken gestimuleerd en gefaciliteerd wordt, waar niets moet maar alles mag en waarin groepsdruk, na-ijver, competitie en geldingsdrang niet voorkomen (en evenmin welkom zijn).