Milligerplas

Bijzonderheden

 • Zuidelijke instap: lang ondiep en met mooi weer veel zwemmers
 • Oostelijke instap: slagboom. Parkeren in de berm
 • Onverharde grond: zeiltje meenemen
 • Meestal hele heldere plas
 • Diep, ongeveer 30 meter
 • Objecten met veel vis
 • Lijn tussen cilinder en diepe container
 • Oefenplatform bij ondiepe container
 • Mooie oevers met riet

Onderwaterleven

 • Waterplanten w.o. fonteinkruid
 • Enorm veel driehoeksmosselen
 • Am. Rivierkreeft
 • Baars
 • Voorn
 • Pos
 • Paling
 • Snoekbaars
 • Snoek