Winteravondvertelling: Duiken in Het Kanaal

Bas en David gaan vertellen over de duikreis in september 2018 naar Engeland en Normandië. Ze laten wat zien over de duiken in Het Kanaal die daar zijn gemaakt voor de kust van Cherbourg. Daarnaast gaan ze in op de geschiedenis die zich aan beide zijden van Het Kanaal heeft afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De oversteek die ze hebben gemaakt van Engeland naar Normandië is onlosmakelijk verbonden met de deze geschiedenis en het gebied waar ze hebben gedoken. Begonnen wordt met een stukje over Noordzee-duiken vanaf De Serenity II, de boot van Bas. De duikers die naar Engeland en Normandië zijn geweest gaan ook regelmatig met Bas de Noordzee op. Voldoende reden om langs te komen en te genieten van deze eerste Winteravondvertelling van het winterseizoen 2018 - 2019.