Opleiding amateur onderwater archeologie voor 2016?

Wordt komend jaar een heel spannend jaar.
Bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is er een serieuze beweging gaande dat ze meer uitreiken en samenwerken met wrakduikers en amateur onderwaterarcheologen.
Er is een programma, "Making Waves", waar o.a. wrakduikers op konden inschrijven om in samenwerking met de RCE een onderzoek op te starten.

Afgelopen jaar met veel plezier samen gewerkt in het project Buitendijks Erfgoed, dus leek het me fantastisch om daar voor komend jaar een vervolg aan te geven.
Heb me / ons direct aangemeld voor een sonaronderzoek op Paesensrede en bij Smeriggat, net tussen Ameland en Schier. Gaat om twee van oudsher beschutte gebieden in de Waddenzee, die al eeuwen lang als ankerplaats werden en worden gebruikt. We hebben er zelf ook al vaak geslapen. Ook een gebied waar je prima aan het werk kan als het net te hard waait om de Noordzee op te gaan.

Het voorstel is al zeer enthousiast ontvangen door het RCE en de LWAOW (Landlijke Werkgroep Archeologie Onder Water).
Making Waves is een project dat mogelijk wordt gemaakt deels door crowdfunding (info komt later) en deels door het RCE dat ook 25% van de kosten voor rekening neemt.

Onder andere Arjan en ik zijn nu hard aan het werk om onze NAS 1 af te ronden. Ook heel leuk om te doen. Wij willen het project tevens gebruiken om direct er achteraan de NAS 2 opleiding te gaan doen binnen het Sonaronderzoek.

Mochten jullie belangstelling hebben om je te verdiepen in de onderwaterarcheologie, een m.i. mooie combi met (wrak)duiken, laat het me dan even weten, stuur een mail. Programma NAS 1 voor komend jaar moet nog worden vastgesteld.

http://www.maritiemprogramma.nl/magazine/MP03/MP03_03.htm

Vertel er ook graag wat meer over op de winteravondvertelling van 25 februari.

Groeten,

Bas